سامانه جامع دفاع شخصی و سلاح سرد
( استان البرز)

مسابقات

اجتناب

اجتناب از موقعیت‌های خطرناک، روشی مفید برای دفاع از خود است. حمله‌کننده معمولاً متمرکزتر، قوی‌تر و مسلح است و با شخصی که به او حمله می‌شود در یک سطح نیست. با توجه به این عوامل، شکست مهاجم بعید است. هنگامی که فرصتِ اجتناب ممکن است، شانس بشتری برای فرار وجود دارد، که به آن تکنیک «فرار انفجاری» یا «فرار سریع» می‌گویند. اینکه ما درک کنیم موقعیت ما یک موقعیت خطرناک و کشنده است یا اینکه حداقل‌های حریف را بسنجیم، بسیار مهم و ضروری است.
(( دفاع شخصی و هنرهای فردی و سلاح سرد استان البرز ))

تشنج‌زدایی

این تکنیک، «استفاده از کلمات برای جلوگیری از درگیری و پایان دادن به حمله» تعریف شده‌است که راهی است برای سپر قرار دادن کلمات برای عدم درگیری میباشد. به این نوع عمل «مدیریت تعارض» نیز می‌گویند که تکنیکی است متشکل از استفاده از صدا، لحن، و زبانِ بدن برای آرام کردن وضعیت بالقوهٔ یک خشونت قبل از بالفعل شدن آن، که شامل تکنیک‌هایی مانند گرفتنِ زمان و منحرف کردن مکالمه به افراد دیگر، یا ورود به موقعیت همدلانه یا همذات‌پنداری برای ایجاد حس درک مهاجم است.
(( دفاع شخصی و هنرهای فردی و سلاح سرد استان البرز ))

هشدار شخصی

هشدارِ شخصی، یک راه برای درخواست دفاع از دیگران است.در هنرهای فردی به شما اموزش داده میشود که زنگ شخصی، نوعی دستگاه کوچک دستی است که صدای بلند، قوی و نافذ دارد و توجه دیگران را به شما جلب می‌کند. برای مثال، یک سوت استخر این کار را می‌تواند برای همه انجام دهد، و یک عامل بازدارنده برای مهاجمان به‌شمار می‌رود.یا داشتن ابزار های مشابه که بتواند جلب توجه کند و شمارا از خطرات دور نماید
(( دفاع شخصی و هنرهای فردی استان البرز ))

کمیته های هنرهای فردی استان البرز

مربیان
دفاع شخصی در کرج ۹۸%
آزمون
کمیته برگزاری آزمون ۹۵%
داوران
کمیته داوران استان البرز ۷۶%
برگزاری مسابقات
کمیته برگزاری مسابقات ۸۷%
اسلایدر
مربیان هنر های فردی و سلاح سرد استان البرز

دفاع شخصی چیست؟

دفاع شخصی یا دفاع از خود به پادکارهایی گفته می‌شود که شخص برای حراست از سلامتی یا اموال خود یا دیگری به‌کار می‌بندد. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، دفاع مشروع به‌عنوان حقی برای استفاده از زور در صورت به رسمیت پذیرفته شده‌است.
دفاع شخصی همانند هنر رزمی است وباید به صورت ممتد یاد گرفته شود.ابتدا ساده ترین تکنیک ها را یاد بگیرید سپس درصورتی که مقدار حرفه ای شدید می توانید تکنیک های پیشرفته تری را یاد بگیرید تکنیک های پیشرفته تر سخت تر هستند و نیاز به سرعت و دقت بالاتری دارند.هممچنین باید ابتدا دفاع در مقابل ساده ترین حملات را یاد بگیرید و همراه با مهارت در این تکنیک ها،دفاع در مقابل حملات پیچیده تر را امتحان کنید و سعی در بهبود مهارت خود داشته باشید.

انجمن ها و کمیته های رزمی

فدراسیون انجمن های ورزشی کشور
فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
انجمن ورزش های رزمی هئیت کارگری
انجمن جهانی ورزش های رزمی
فدراسیون هاپکیدو جهانی