درباره ما

درباره ما

دفاع شخصی و سلاح سرد استان البرز (کارگری)

زیرنظر اداره کار و رفاه اجتماعی در استان البرز نسبت به پرورش و تعلیم هنرجویان علاقه مند به ورزش های رزمی با ریاست استاد حسن ملکی اقدام به فعالیت نموده 

رئیس کمیته هنرهای فردی و سلاح سرد انجمن ورزشهای رزمی هیئت ورزش کارگری استان البرز

رئیس هاپکیدوwhf (دفاع شخصی) استان البرز

امید ابراهیمی

دبیر کمیته هنرهای فردی و سلاح سرد انجمن ورزشهای رزمی هیئت ورزش کارگری استان البرز

مسئول کمیته روابط عمومی و برنامه ریزی هاپکیدو whf (دفاع شخصی) استان البرز

هنرهای رزمی استان البرز

امیدواریم خانواده بزرگ هاپکیدو(هنر برتر دفاع شخصی)باحضور شما، طعم شیرین حضور و قهرمانی در میادین بین المللی، کشوری، استانی و… را بیشتر از پیش حس نماید.